fa-heliumPark
fa-heliumPark

اولین

ترامپولین پارک ایران

ما افتخار می کنیم که اولین ترامپولین پارک را در ایران، شهر مقدس مشهد راه اندازی نموده ایم.

بازیها

محوطه صخره نوردی

بیشتر بدانیم

یکی از مهیج ترین ورزشهای موجود جهان است، کسی نیست که با دیدن حرکت عمودی یک صخره نورد آرزو نکند که ای کاش من هم می توانستم، امروزه به لطف پارکهای ترامپولین در محیطی امن این امر حتی برای کودکان نیز ممکن شده. .

در پارکهای ترامپولین انواع مختلفی از صخره نوردی بر اساس شکل، ارتفاع، نوع و حتی متریال طراحی شده است.

اولین پارک ترامپولین ایران در 2 طبقه مجزا آقایان و خانمها با بیش از 20 بازی متنوع با نهایت ایمنی و کیفیت ره اندازی شده که گروه زیر بخشی از این سرگرمیها می باشد که در فضای با 2 زمینه اقیانوس و جنگل چیدمان شده است

ما افتخار داریم که با 3 نوع از انواع صخره نوردی ها میزبان شما هستیم