fa-heliumPark
fa-heliumPark

اولین

ترامپولین پارک ایران

ما افتخار می کنیم که اولین ترامپولین پارک را در ایران، شهر مقدس مشهد راه اندازی نموده ایم.

بازیها

مسیر نینجا

بیشتر بدانیم

مانند نینجا عمل کنید

آیا تا به حال در تلویزیون دیده اید کسی مثل نینجا ها در هوا پرواز کند، و یا فیلم های پارکور را در اینترنت تماشا کرده اید، و به فکر انجام همان حرکات افتاده اید؟ ما بهترین مکان برای تمرین شما را در اختیار داریم

در این زمینه، چه حرفه ای باشید یا مبتدی. موانع هیجان انگیز این مسیر، چالاکی، قدرت، و تعادل شما را می آزماید. با زمان مسابقه دهید و ببینید در چه مدت می توانید این مسیر را به پایان برسانید
یک نینجا شوید. دنیا به زمین بازی شما تبدیل می شود. راه های جدید تری برای عبور از مسیر نینجا بیابید. چنین وانمود کنید که در حال فرار از دست نینجا های جنایت کار و یا زامبی ها هستید.